Centrum voor Kortverblijf
Dagverzorgings-
centrum
De Creke
Assistentie-
woningen
Lokaal Dienstencentrum
Kortemark

Doelgroep

Wij richten ons naar alle inwoners van Groot-Kortemark. Iedere bezoeker is welkom ongeacht leeftijd of interesses.

In het bijzonder richten wij ons naar senioren, maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen in sociaal isolement.

 

ondersteund door