Centrum voor Kortverblijf
Dagverzorgings-
centrum
De Creke
Assistentie-
woningen
Lokaal Dienstencentrum
Kortemark

Doelgroep

Residentie 'Jackie Louwaege' en serviceflats 'Seniorie ’t Kouterhuys'

Personen die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en die voldoende zelfredzaam zijn, kunnen verhuizen naar een serviceflat. Voor een mindervalide persoon kunnen uitzonderingen gemaakt worden indien:

  • De mindervalide samenwoont of zal samenwonen met een valide persoon;
  • Intensief mantelzorg geboden wordt of geboden zal worden door een persoon die niet onder hetzelfde dak woont.

Iedere bewoner kan, indien gewenst, ’s middags een warme maaltijd laten voorzien in de flat of nuttigen in de cafetaria van het woonzorgcentrum Blijvelde.

Bewoners van de flats kunnen ook deelnemen aan het activiteitenaanbod van het woonzorgcentrum.

ondersteund door