Centrum voor Kortverblijf
Dagverzorgings-
centrum
De Creke
Assistentie-
woningen
Lokaal Dienstencentrum
Kortemark

Doelgroep

Kortverblijf is bedoeld om de familieleden of kennissen, die voor de thuiszorg instaan, tijdelijk te ontlasten.

Het centrum voor kortverblijf biedt tijdelijke opvang en verzorging aan ouderen, van wie de thuisverzorger tijdelijk de zorg niet meer op zich kan nemen, omwille van ziekte, ongeval, behoefte aan rust of vakantie.

Door te kiezen voor een tijdelijke opname via kortverblijf, kan een vaste opname in het woonzorgcentrum soms langer worden uitgesteld, omdat de mantelzorger ondersteund wordt en de zorg hierdoor soms langer aan kan.

Kortverblijf kan ook als herstel na een ziekenhuisperiode. 

Na het kortverblijf wordt, in overleg met de thuiszorg, het ontslag naar huis voorbereid.
De directie en het personeel kunnen heel soepel inspelen op deze vorm van dienstverlening.

ondersteund door